MiCoCo

 

Wat doen wij

Organisaties zijn voortdurend in beweging. MICoCo volgt hen in die dynamiek, maar loopt waar nodig ook voor de troepen uit. Als verandermanagers en communicatieprofessionals met meer dan 20 jaar ervaring creëren wij draagvlak voor veranderingen en focussen wij ons op de gedragsaspecten en adoptie: het goed informeren (ik snap het), enthousiasmeren (ik wil het) en realiseren (ik kan het) van de managers en medewerkers in een gewenste verandering. Hoe werk je optimaal samen in een hybride werkconcept? Hoe zorg je ervoor dat de uitgedachte koers ook daadwerkelijk wordt omarmd? Dat een nieuwe ontwikkeling als een  welkome verbetering komt en niet als een onaangename verrassing? Dat de visie van het management in de harten en handen van alle medewerkers belandt?

VAN INFORMEREN EN ENTHOUSIASMEREN
NAAR MOBILISEREN EN REALISEREN

Voor al dit soort vragen formuleert MICoCo een concrete verander- en communicatieaanpak. Wij maken de vertaalslag van visie en beleid naar alle lagen van de organisatie. Veranderen begint met snappen waarom:

Dit vormt de basis voor het op te stellen veranderplan. Het veranderplan is heel concreet en wordt gevisualiseerd in een zogenaamde metrokaart met een spoor voor managers, medewerkers en ambassadeurs. Interne communicatie naar de doelgroepen maakt hier onderdeel van uit. De ambassadeurs (afgevaardigden van de verschillende teams of afdelingen) hebben een ondersteunende rol in het succesvol doormaken van de verandering. Op de drie sporen worden “interventies” opgenomen passend bij de veranderuitdagingen waar de organisatie, managers en medewerkers voor staan. De interventies worden beschreven in het veranderplan.

Metrokaart_website_MICoCo.jpg

Wij helpen veranderen volgens het principe van ADKAR

Een goed verandermanagementproces zorgt voor bewustwording (Awareness).

Daarnaast worden managers en medewerkers in alle fasen van het veranderingsproces maximaal betrokken en voorbereid met het doel een positieve houding te laten aannemen en verlangen (Desire) te creëren ten aanzien van de verandering.

Door met managers en medewerkers in gesprek te gaan en te betrekken bij de keuzes die gemaakt worden ontstaat begrip en besef (Knowledge) voor de verandering.

Verandermanagement zorgt ervoor dat de verschillende doelgroepen de juiste vaardigheden, tools en technieken bezitten en kunnen toepassen om zich de gewenste verandering eigen te maken. Medewerkers worden hiermee in staat gesteld en hebben het vermogen (Ability) om de verandering te ondergaan.

Als managers en medewerkers de verandering daadwerkelijk ervaren, moeten er nieuwe routines ontstaan. In deze fase is coaching en bekrachtiging van het gewenste gedrag van belang. Op deze manier wordt de verandering geborgd (Reinforcement) en wordt niet teruggevallen in oud gedrag.

Verandermanagement ondersteunt alle fasen in het proces.

Wil je meer weten over deze veranderaanpak specifiek toegepast bij een nieuwe werkomgeving of een hybride manier van werken? 

Lees verder>>


Schakel ons in

Je kunt MICoCo inschakelen voor advies, creatie en realisatie van interne communicatie- en verandertrajecten. Wij zijn experts in verandermanagement en interne communicatie over: 

Uiteraard kun je ons ook inschakelen om  de interne communicatie in te richten, om de betreffende processen en kanalen te optimaliseren en om de lijnmanagementcommunicatie te begeleiden en te verbeteren.

MI, dat zijn wij...

Monique Sturmans en Ingrid Wennekes, twee ervaren en gepassioneerde verandermanagers en interne communicatieadviseurs die met visie, creativiteit én slagkracht complexe veranderingstrajecten begeleiden.

En CoCo staat voor Connect & Communicate

Wij brengen de boodschap terug tot de essentie en zorgen dat alle doelgroepen zich verbinden met de inhoud, aangespoord door doeltreffende communicatiemiddelen en -kanalen.
 

Voorbeelden van wat wij kunnen betekenen