MiCoCo

Professionele interne communicatie

 

Klantvraag: Onze organisatie heeft behoefte aan een professionele communicatieafdeling. Hoe richten wij die in?
 

Groei, fusies en overnames, reorganisaties: bij dit soort cruciale ontwikkelingen wordt er een groot beroep gedaan op de interne communicatiekracht van een organisatie. Directie en management zijn niet alleen verantwoordelijk voor het verkondigen van de boodschap, maar moeten er ook voor zorgen dat alle neuzen dezelfde kant uit staan. Een doordachte inzet van interne communicatie kan daaraan een grote bijdrage leveren.

 

Maatwerk

MICoCo biedt een maatwerk aanpak voor jouw communicatieafdeling, variërend van advies en ontwerp tot en met implementatie. Wij kunnen de volledige opzet van een nieuwe afdeling op ons nemen, maar zijn evengoed (tijdelijk) inzetbaar als extra capaciteit op een bestaande afdeling. 


Enquête

Om ervoor te zorgen dat de interne communicatie naadloos aansluit op de opdracht die er binnen het bedrijf ligt, brengen wij eerst de organisatie in kaart. We voeren gesprekken met diverse stakeholders, leidinggevenden en medewerkers. Soms zetten wij een korte aanvullende enquête uit om een indruk te krijgen van de betrokkenheid, het kennisniveau en de kernwaarden.


Corporate story

We maken een plan van aanpak op basis van de corporate story van het bedrijf, met aandacht voor missie, strategie, kernwaarden, merk en geschiedenis. De aanpak is erop gericht om alle belanghebbenden te informeren over de veranderingen en hen vervolgens hiervoor te enthousiasmeren en te mobiliseren, zodat we de gewenste richting kunnen realiseren.
 

Communicatiematrix

Hierin vindt de concrete uitwerking van de communicatiemiddelen, de planning, het budget en de verantwoordelijke actiehouders plaats. Wij zorgen altijd voor een evenwichtige mix van formele en informele communicatie en van schriftelijke, mondelinge en digitale instrumenten, afgestemd op het doel en de doelgroep.
 

Inventarisatie middelen

Welke technische middelen (intranet, videoportaal, nieuwsbrief, app, digitale signage) zijn beschikbaar en welke moeten worden aangepast of aangevuld? MICoCo draagt zorg voor implementatie en adoptie van de benodigde kanalen.
 

Samenwerking

Om de continuïteit van de communicatie te borgen, adviseren wij over de bemensing en een duurzame inrichting van de afdeling interne communicatie. Indien gewenst verzorgen wij ook de daadwerkelijke inrichting, implementatie en uitvoering, waarna wij de overdracht aan het interne team borgen.

 

 

« Terug naar het overzicht