MiCoCo

Interne rebranding

 

Klantvraag: “Wij gaan een nieuwe merknaam hanteren om onze klanten nog beter en breder te bedienen. Hoe nemen we de interne populatie mee in deze rebranding?”

De rebranding wordt aangegrepen om de samenwerking binnen de organisatie te bevorderen. Waar voorheen de focus lag op het eigen expertisegebied, moeten medewerkers elkaar beter gaan vinden om klanten breder te bedienen. Dit betekent dat de communicatie niet alleen gericht is op de invulling van het nieuwe merk, maar ook op teambuilding en kennisuitwisseling. 
 

Als basis voor het interne communicatietraject wordt eerst het verhaal van het merk op papier gezet: welke belofte doen wij klanten, welke houding vergt dat van onze medewerkers, op welke doelgroepen richten wij ons en hoe zorgen wij ervoor dat zij zich in het merk herkennen? De afdeling marketing richt zich vervolgens op de externe introductie van het merk, waar MICoCo het traject voor de interne populatie op zich neemt: managers, medewerkers en vervolgens ook de professionals die via dit label worden gedetacheerd. 

Managers als ambassadeurs: het label is opgedeeld in business units die zich richten op een bepaald expertisegebied of marktsegment. De managers hiervan worden als eerste ingelicht over de merkwijziging. In verschillende sessies krijgen zij alle ins en outs te horen over de merknaam, de bijbehorende services en de klantbenadering. Met informatiekits en FAQ’s worden zij ondersteund in hun rol als ambassadeurs van het merk.

Interne medewerkers: een groep van zo’n zestig medewerkers vormt de commerciële organisatie van het label. Voor hen organiseert MICoCo, in samenwerking met de afdeling marketing, een gezamenlijke sessie. Nog los van alle informatie over de rebranding, is het voor het eerst dat zij in deze samenstelling bijeenkomen. Daarmee is het startsein gegeven voor meer kennisuitwisseling en een beter gebruik van elkaars expertise.

Professionals: de professionals die via het merk gedetacheerd worden, worden in diverse regionale sessies voorbereid op de merkwijziging. De presentaties worden verzorgd door de interne medewerkers. Dit geeft hun niet alleen de kans om de banden aan te halen, maar ook om hun vers opgedane kennis van het merk eigen te maken en uit te dragen. 

Interactieve speeddates: vervolgens komen alle interne medewerkers wederom samen voor interactieve speeddates met de managers van de verschillende business units. Door over de traditionele scheidslijnen van de organisatie heen te stappen, leren zij van elkaars expertise en vernemen zij ook hoe hun klanten daarmee hun voordeel kunnen doen. Deze bijeenkomst wordt afgesloten met pitchvideo’s, waarin de medewerkers in groepjes zelf aan de slag gaan met het nieuwe merk en met de vertaling naar diverse doelgroepen.

Teambuilding: de speeddates vinden plaats op een aantrekkelijke locatie en worden afgewisseld met een teambuildingsactiviteit, waarbij medewerkers met snelle RIB-boten het water opgaan. Ook deze funfactor is bedoeld om de onderlinge kennismaking te bevorderen en de samenwerking te versterken. 

Lancering: de volgende stap is de feestelijke lancering van het merk. Er wordt een liveverbinding tussen alle locaties tot stand gebracht, met videoboodschappen van internationale CEO’s van het merk. Hiermee benadrukken we de internationale kansen die medewerkers kunnen benutten. 

Kruisbestuiving: inhoudelijk zijn alle partijen goed voorbereid, maar dat medewerkers elkaar beter kunnen vinden en versterken, is zeker zo belangrijk. Hiertoe wordt ook een sharepoint portal in het leven geroepen, zodat iedereen gemakkelijk kan beschikken over dezelfde informatie en documenten. Zij zijn immers elkaars ogen en oren zodra zij bij klanten over de vloer komen. Samen kunnen zij klanten breder bedienen en dus ook meer kansen oppakken. Die samenwerking is voor de voltallige organisatie van levensbelang en zal dus in de komende periode verder worden uitgebouwd. 

« Terug naar het overzicht