MiCoCo

Employee engagement

 

Wij willen de medewerkersbetrokkenheid vergroten. Hoe pakken wij dat aan?


Een benchmark onderzoek naar de betrokkenheid van medewerkers staat of valt met vertrouwen. De organisatie heeft baat bij een brede deelname om zich te verzekeren van representatieve resultaten. Medewerkers willen erop vertrouwen dat er met hun bevindingen ook daadwerkelijk iets wordt gedaan. In dit traject dragen wij niet alleen bij aan de opzet van het onderzoek, maar ook aan de terugkoppeling en de borging van de resultaten. 


Onderzoek

We richten ons met het onderzoek op de individuele medewerker. Herkennen en erkennen zij de strategie en de kernwaarden? Hoe ervaren zij de samenwerking? Hoe denken zij over de arbeidsomstandigheden? De antwoorden op dit soort vragen geven inzicht in de bevlogenheid, de betrokkenheid en de tevredenheid van de medewerkers.


Resultaten delen

We enthousiasmeren de medewerkers om deel te nemen aan het onderzoek door te laten zien wat er in voorgaande jaren allemaal is gedaan met de uitkomsten. Zowel in het voortraject als bij de follow-up zetten we diverse communicatiemiddelen in om medewerkers direct aan te spreken. Managers krijgen een toolkit om de uitkomsten in hun team te bespreken. Medewerkers voelen zich daardoor uitgenodigd om bedrijfsbrede knelpunten te signaleren, bijvoorbeeld over faciliteiten op kantoor of over de interne communicatie. Die signalen worden zichtbaar en bespreekbaar gemaakt en vervolgens ook daadwerkelijk opgepakt.


Resultaten delen

Eventuele verbeterpunten uit het onderzoek worden opgenomen in de afdelingsjaarplannen en de KPI’s. Deze jaarplannen worden aan de Raad van Bestuur  gepresenteerd en de voorgestelde KPI’s worden vastgesteld. De voortgang op deze verbeterpunten komt als een vast onderdeel terug in de jaarlijkse planningscyclus en wordt als zodanig gerapporteerd en bewaakt.


Positieve bijdrage

Medewerkers of teams die een positieve bijdrage hebben geleverd aan de missie, kernwaarden, strategie of het merk zetten we in de schijnwerpers. Zij krijgen een prominente rol in artikelen en posters evenals in blogs vanuit de Raad van Bestuur. Met deze strategie maken wij effectief gebruik van hun voorbeeldfunctie en inspireren wij andere medewerkers tot een actieve, betrokken houding. Be proud and tell it, is het devies.
 

Townhall meetings 

Om de betrokkenheid niet alleen te stimuleren, maar ook te onderhouden, organiseren wij zogenaamde Townhall meetings. Tijdens deze bijeenkomsten geeft de Raad van Bestuur een update over het bedrijf. In kleiner verband organiseren wij om dezelfde redenen ook lunchsessies met de bestuursleden. 

 

« Terug naar het overzicht