MiCoCo

Doorvertaling strategie

 

Klantvraag: Hoe vertalen we onze nieuwe strategie naar een taal die voor iedereen verstaanbaar is?


De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben een nieuwe strategie vastgesteld. De richting is helder, maar de taal waarin zij geformuleerd is niet. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe strategie zowel door leidinggevenden als medewerkers wordt omarmd en uitgedragen, bedenkt MICoCo een effectieve communicatiestrategie. Er wordt een persoonlijke aanpak ontwikkeld om een constructieve dialoog op gang te brengen en zo de afstand tussen boardroom en werkvloer te verkleinen.


Maatwerk

We vertalen de hoofdthema’s naar strategiedocumenten, toegeschreven naar de belangen en de mogelijke bezwaren van de verschillende doelgroepen (leidinggevenden, medewerkers, ondernemingsraad, etc.). Er komt een speciale intranetpagina waarop alle strategiedocumentatie en ook de tussentijdse updates centraal worden opgeslagen, zodat alle betrokkenen deze op ieder moment kunnen raadplegen.
 

Beelden zeggen meer

We faciliteren de Raad van Bestuur bij het op kwartaalbasis verzorgen van een video-update, gekoppeld aan de hoofdthema’s uit de strategie. Om die thema’s levend en behapbaar te houden, laten we drie begeleidende animaties maken: één over de geschiedenis en de toekomst van het bedrijf, één over de merkwaarden en één over de achtergronden en de uitwerking van de strategie. Deze korte animaties maken de strategie toegankelijk en plaatsen de essentie op de voorgrond.  
 

Connect Tour

Medewerkers krijgen de kans om te vertellen wat er op de werkvloer leeft. In een informele setting en in kleine groepen gaan zij in gesprek met leden van de Raad van Bestuur. We volgen de formule van College Tour, waarbij medewerkers onder begeleiding van een facilitator alles mogen vragen. Het ijs is snel gebroken en daardoor wordt er veel kostbare informatie uitgewisseld, die weer terugkomt in de uiteindelijke strategie. 
 

Leidinggevenden

We organiseren wereldwijd strategiebijeenkomsten voor leidinggevenden, waaruit concrete plannen van aanpak voortvloeien, aangepast aan de lokale situatie. De totale communicatieaanpak resulteert in slagkracht en ook in een grote betrokkenheid tot in alle lagen van de organisatie. De strategie verlaat de vergadertafel en landt in de hoofden en handen van de medewerkers. 

 

« Terug naar het overzicht